Lịch công tác tuần từ 5-9/9/2016

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 25/9 Khai giảng các trường THCS, TH và Mầm Non Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 36/9 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 47/9 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 58/9 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 69/9 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng