Trường THPT Việt Nam – Ba Lan hoạt động giao lưu từ thiện tại trường THCS Đông Sang

IMG_4457 IMG_4479 IMG_4616